НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
јули 16, 2024

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Бизнис можности

1 min read

Македонија е под опасност на жолта фаза од енормно високите температури. По пролетните континуирани дождови и реалтивно ниски температури, сега...

1 min read

Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски на социјалните мрежи ја објави новата мерка на владата преку која ќе...

1 min read

Денеска од страна на Министерството за финансии по налог на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство беа исплатени над 110...

1 min read

Сите земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на...

1 min read

Поволните хидрографски карактеристики на општината Делчево во голема мера се значаен предуслов за развивање на зголемена стопанска дејност, како и...