НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
септември 22, 2023

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

До крај на неделава ќе бидат исчистени сите базени во системот за водоснабдување на Македонска Каменица

После долги години општина Македонска Каменица врши систематско чистење на базените во системот за водоснабдување со вода за пиење на жителите на Македонска Каменица. Денеска започна акција за чистење на сите базени преку кои се врши достава на вода за пиење за каменичани со што очекувањата се дека ќе се подобри квалитетот на водата за пиење за домаќинствата во ова рударско градче на истокот од државата.

Целата акција се очекува да заврши кон крајот на тековната недела.

За авторот на оваа статија