НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
јуни 12, 2024

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Факти од природата: Како се храни младенчето-кит со мајчино млеко?

Пренеси ја вистината

Сите знаат дека китот е цицач?!? ТАКА?
Но многу малку луѓе знаат дека дека младите китови не се хранат со мајчино млеко директно во контакт со нивната мајка со цицање, како и сите останати цицачи.

Наместо тоа женката-кит го исфрла од нејзиното тело млекото кога младенчето е околу неа.
Млекото од кит е богато со масти и доволно густо за да не се раствара со морската вода па така младенчето го консумира.

За авторот на оваа статија