НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
мај 17, 2024

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Голем интерес на граѓаните на Скопје за повикот на Данела Арсовска за субвенции на инвертер клима уреди

Пренеси ја вистината

📧Пристигнати 220 онлајн апликации за субвенции за набавка на инвертер клима уреди

Од почетокот на отворањето на јавниот повик за субвенции за инвертери поднесени се 220 апликации, што говори за голем интерес на граѓаните за добивање средства за надоместок на дел од трошоците. Според проценките за исплата во максималниот износ остануваат финансиски средства за уште околу 120 барања. Доколку се исполни бројката од околу 340 барање, онлајн аплицирањето автоматски ќе биде прекинато за да се разгледаат барањата и согласно тоа да се направи проценка на финансиските средства.

Во Буџетот на Град Скопје за 2022 година за оваа намена се предвидени 24 милиони денари.

Повикот ги опфаќа граѓаните кои купиле инвертер од 01.01.2022 година, до завршувањето на повикот на 01.11.2022 години или до денот на исцрпување на средствата. На граѓаните ќе им бидат целосно надоместени трошоците за набавка на инвертер уред, но не поголема од 62.000 денари во нето износ.

Извор: Град Скопје

За авторот на оваа статија