НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
септември 21, 2023

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Историска генеза: Наместо да се обединиме против заедничкото зло

Цитат од изданието на одделот за надворешни работи на Франција насловено како “Социолошки принципи на јавното право” од 1911 година во кое што покрај другите поробени нации се спомнува и Македонската нација:

„Во рамки на европска Турција, има цела палета народи што сакаат да го пресечат јаремот: Грци, Бугари, Македонци, Црногорци, Романци, Албанци. И, тие треба да се поддржуваат, но тие, всушност, се мразат поради соперништвото”.

Raoul De La Grasserie: „Les Principes Sociologiques du Droit Public”, 1911.

За авторот на оваа статија