НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
мај 18, 2024

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Кочо Рацин: “Македонци или Македонски б’лгари”

Пренеси ја вистината

“Дали сме македонци или Македонски бугари?

-се прашуваат мнозина наши постари другари, и одговараат: ние сме македонци ама не како определена нација. Национално ние сме бугари, оти Македонска нација- нема.”

Со овие реченици започнува текстот на Кочо Рацин во кој што тој се обраќа на македонските бугаромани и низ повеќе аргументи ја истакнува посебноста на Македонската нација.

Дел од овој текст пренесуваме во продолжение:

За авторот на оваа статија