НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

Ресторан Царевоселски Делчево
www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.hotelmakedonijadelcevo.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
www.kudgocedelcevdelcevo.mk
декември 7, 2022

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

🇲🇰🇪🇺Утринава заедно со експертите на проектот финансиран од #ЕУ “Поддршка на реформите во политиката и законска рамка во шумарството во Северна Македонија”, разговараме за главните насоки и предлог иницијатива за отпочнување на реформите.

По многубројните анализи, препораки, а во усогласување со најдобрите пракси во Европа, очекувам успешна имплементација на овие реформи.

Основните и крајни цели од овој проект се усвојување на Предлог на ажурирана долгорочна Стратегија за одржлив развој на шумарството, Предлог за нов Закон за шуми, врз основа на националните специфики и ЕУ, како и Предлог за нова Национална програма за имплементација на СОРШ и поврзаните нови одредби од Законот за шуми.

#ИПА#EuropeanUnion#МЗШВ

-соопштение на Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски

За авторот на оваа статија

>