НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
септември 22, 2023

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Напредува реализацијата на фекални канализациони системи за повеќе села во Виница

Градоначалникот на Виница Миле Петков преку социјалните мрежи ја извести јавноста за напредоко на реализацијата на активностите за изградба на фекална канализација за повеќе села во Виница и нивно поврзување на пречистителната станица во селото Мојанци.

Проектот според градоначалникот Петков опфаќа меѓу другите градежни активности и реконструкција на главниот колектор за прием на отпадни води како и изградба на секундарна канализациона мрежа но и изградба на одделна атмосферска канализација по должина на главните сообраќајници низ градот Виница.

Проектот се реализира со поддршка на Швајцарската агенција за соработка и развој во Република Македонија.

“Вчера остварив средба со претставници на Швајцарската амбасада на чело со Клиф Гејмер, регионален советник во Швајцарската агенција за соработка и развој.

На средбата разговаравме за активностите кои се во тек за проектот поврзување на фекалната канализација на Виница и селата Истибања, Јакимово, Градец и Лески со пречистителната станица за отпадни води во село Мојанци.

Овој капитален прoект опфаќа и реконструкција на главниот колектор и секундарната канализациона мрежа и изградба на атмосферска канализација на главните улици во градот.”

-соопшти Градоначчалникот на Виница Миле Петков.

За авторот на оваа статија