НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

Ресторан Царевоселски Делчево
www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.hotelmakedonijadelcevo.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
www.kudgocedelcevdelcevo.mk
декември 3, 2022

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов денеска го објави завршувањето на градежните работи на новата улица која води до основното учелиште во село Лакавица. Јорданов во јавноста соопшти дека цената на чинење на изградбата чини 1,5 милиони денари најавувајки дека ваквата посветена реализација на зацртаните проекти ќе продолжи во сите населени места во општината и во Градот Штип во наредниот период.

“Во с. Лакавица, направив увид при асфалтирањето на улицата, која води до основното училиште во ова населено место. Вкупната површина на улицата изнесува 1460 м2, а вредноста на проектот е 1,5 милиони денари. Во наредниот период ќе продолжиме со реализација на низа други проекти, кои ќе ја подобрат инфраструктурата во урбаните и руралните средини во Општина Штип.”

-соошти Градоначалникот Јорданов денеска во врска со овој реализиран проект.

За авторот на оваа статија

>