НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
септември 22, 2023

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Општина Охрид започнува постапка за брендирање на биосферен резерват на УНЕСКО Охрид-Преспа

Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков ја информира јавноста дека тој како градоначалник и општинската администрација во Охрид започнуваат постапка за брендирање на услуги и издавање на сертификати од Биосферен резерват на УНЕСКО Охрид- Преспа. Ваквиот процес на трансформација на локалната економија ќе се одвива во соработка со Билатералниот секретарјат за сливот на Охридското езеро и фондацијата Сантагата од Торино- Италија со чии што претставници градоначалникот Пецаков оствари онлајн средба.

“Преку ,,ZOOM” платформата остварив средба со претставникот на Fondacione Santagata – Торино, господин Алесио Ре и Дејан Пановски од Билатералниот секретаријат за сливот на Охридското Езеро. Заедно започнуваме постапка за брендирање на услуги и издавање сертификати од Биосферен резерват на УНЕСКО Охрид – Преспа. Дополнително разговаравме за можности за заедничко изготвување и аплицирање за проекти во Биосферен резерват Охрид – Преспа.Како пример за успешно спроведен процес беше презентиран Биосферниот резерват Монвизо – Италија.”

-соопшти Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков во врска со започнатиот процес.

За авторот на оваа статија