НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
јуни 12, 2024

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Овој попис е уште еден доказ, дека во Македонија се води уникатна и немилосрдна хибридна војна

Пренеси ја вистината

Оваа фарса од попис на населението во режија на парадржавата Северна Македонија е политички, национален, законски и морален криминал без преседан во европската историја. Овој попис е уште еден показател дека се наоѓаме во завршна, терминална фаза од одумирањето на македонската национална држава и делегитимацијата на македонската нација. Ова е хаотичен, трагикомичен, противзаконски чин. Онеправдани се Македонците како народ, но и македонските Турци, Срби, Бошњаци, Власи, Роми.

НЕ ГО ПРИЗНАВАМ ОВОЈ ЛАЖИРАН ПОПИС. Тој е само уште еден доказ дека во Македонија се води уникатна и немилосрдна хибридна војна.

Пишува: Академик Катица Ќулафкова

За авторот на оваа статија