НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
фебруар 22, 2024

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

егзодус

НЕЈСКИОТ ДОГОВОР, големиот погром на населението од егејска Македонија. Денес потпишан, на 27 ноември 1919 година. 102 годишнина од првото...