НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
мај 18, 2024

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Во општина Свети Николе се јадело, се пиело а имало и репрезентација

Пренеси ја вистината

На социјалните мрежи се појавија податоци за дел од расходите на општина Свети Николе во изминатите 2019, 2020 и дел од 2021 година. Од овие податоци за кои што стои дека се официјални податоци од општинската администрација во Свети Николе може да се забележи дека општината трошеле големи суми за набавка на прехрамбени продукти и пијалоци како и за расходи за репрезентација.

Во продолжение ги пренесуваме овие податоци:

“Општина Свети Николе

Прехрамбени продукти и пијалаци:

2019- 1.113.607 денари до трет квартал

2020- 775.373 денари до трет квартал

2021- 585.051 денари до трет квартал

Расходи за репрезентација:

2021- 258.174 денари до трет квартал

2020- 477.260 денари до трет квартал

2019- 815.294 денари до трет квартал”..

Извор: Брегалнички портал

За авторот на оваа статија