НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
февруари 28, 2024

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Во Виница Буџетот се креира во соработка со Месните и Урбаните заедници

Пренеси ја вистината

Крајот на календарската година подразбира и креирање на Буџетите на општините за наредната календарска година.

Согласно програмските определби на градоначалникот на Виница Миле Петков, креирањето на Буџетот за 2022 година е во тесна соработка со граѓаните на општината.

Покрај предвидените проекти за реализација ветени пред изборите, во идниот Буџет на општината ќе најдат место и приоритетите на Месните и Урбаните заедници во Виница, со што се придодава една граѓанска рамка на работењето на Градоначалникот, но и сите локални институции во Виница.

Денеска Градоначалникот Миле Петков реализираше работен состанок со претставниците на Месните и Урбаните заедници на кој што беа дискутирани предизвиците со кои се соочуваат самите жители во нивните места на живеење како и приоритетите за реализација за наредната 2022 година изразени преку буџетски сретства согласно можностите на општинската администрација.

“Денес одржав состанок со претседателите и преставници на Месните заедници од општина Виница во пресрет на креирањето на Буџетот на општината за 2022 година.Дневен ред за работата на состанокот, беше и планот за активности за наредната 2022 година и разгледување на тековни проблеми, со кои се соочуваат граѓаните во населените места.И понатаму во иднина ќе работиме заедно во креирањето и исполнувањето на стратешките цели и приоритети, бидејќи интересите на граѓаните ни се во преден план.”

-соопшти Миле Петков -градоначалник на Виница во врска со овој состанок.

За авторот на оваа статија