НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

Ресторан Царевоселски Делчево
www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.hotelmakedonijadelcevo.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
www.kudgocedelcevdelcevo.mk
декември 9, 2022

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Патеписот на Есприт-Мари Кузинери од 1816 год., започнува со зборовите: – „Македонија толку славна со спомените на Филип и Александар, толку несреќна за време на римското владеење, понижена под Бугарите и најпосле уште толку понижена под отоманскиот меч, денес претставува само пустош кој зад себе го влече фанатизмот, незнаењето и деспотизмот.” (Voyage dans la Macedoine I, Paris, 1831, Esprit Marie Cousinery, стр. 11.)

Продолжуваме со патепис од непознат француски автор од 1807 година, кој вели: – „Видовме една кула и рушевини, за коишто побаравме повеќе податоци. Месните жители му ги припишуваат на Александар. Клетата раја во Македонија сè уште ги воспева подвизите на завојувачот на Персија и Индија.” („Френски патеписи за Балканите 19 в.” составено и уредено од Бистра Цветкова, Софија, 1981, преземено од “Archives de l’armee de terre”, со сигнатура МР 1618, 17.)

И рускиот фолклорист-патеписец Виктор Григорович има слични забелешки: – „Кстати здесь пересказать, что знаю о народных преданиях, подслушанных мною во время путешествия. Во всех виденных странах я не слыхал других имен, кроме Александра В. и Марко-кралиевича. Тот и другой живут в памяти у народа в весьма общих образах. Память об Александре В., кажется, внушена более народу…” (Виктор Григорович: “Очеркъ путешествія по Европейской Турціи”, 1848)

-Извор: ВИДИ ВИДИ

За авторот на оваа статија

>