Macedonian Times

Encourage the world

биосферен резерват

1 min read

Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков ја информира јавноста дека тој како градоначалник и општинската администрација во Охрид започнуваат постапка за...

>