Macedonian Times

Encourage the world

демократија

1 min read

Организацијата Македонски национален совет која што е чадор-организација на повеќе граѓански организации на Македонците во Швајцарија во врска со прогонот...

>