Macedonian Times

Encourage the world

Еразмус +

1 min read

Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски ја информира јавноста дека во тек е имплементација на проект од Еразмус +...

>