Macedonian Times

Encourage the world

манастирски туризам

1 min read

"Конакот "Гостински Палат" е вистинско освежување за македонскиот манастирски туризам. Ова велелетно здание се наоѓа во близина на Бигорскиот манастир...

>