Macedonian Times

Encourage the world

Месни заедници

1 min read

Крајот на календарската година подразбира и креирање на Буџетите на општините за наредната календарска година. Согласно програмските определби на градоначалникот...

>