Macedonian Times

Encourage the world

општина Кочани

1 min read

Во рамките на проектот ReLOaD2 што го реализира Општина Кочани со Програмата за локална демократија – УНДП, на 21.12.2021 година (вторник), со...

>