Macedonian Times

Encourage the world

Туризам

1 min read

" ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ОПШТИНА ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ОД СКОПЈЕ Денеска склучивме меморандум за...

>